Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 38 αποτελέσματα)

Αγαπητός Εμμανουήλ Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 210-8203 123 melon@aueb.gr
Αγγελόπουλος Άγγελος Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης angangelopoulos@aueb.gr
ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής magoraki@aueb.gr
Αδαμάκη Μαρία Διοικητικό Προσωπικό (Βιβλία) Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Διεύθυνση) 210-8203 531 / 210-8213 830 madam@aueb.gr
Αθανασίου Άγγελος Διοικητικό Προσωπικό Θερμοκοιτίδα 210-8203 829 a.athanasiou@acein.aueb.gr
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΙΜΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203591 timos@aueb.gr
Αλατζόγλου Κωνσταντίνος Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Μηχανογράφησης) Τμήμα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών 210-8203 581 k.alatzoglou@aueb.gr
Αλεξανδρή Χαρά Διοικητικό Προσωπικό ΠΜΣ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση  (Πρόγραμμα Πλήρους & Μερικής Φοίτησης) 210-8203856 calex@aueb.gr
Αλεξανδρής Γιώργος Διοικητικό Προσωπικό (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μηχανογράφησης) Διεύθυνση Μηχανογράφησης 210-8203 900 alexandr@aueb.gr
Αλεξίου Τατιάνα Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Οικονομικού) Τμήμα Επιμελητείας 210-8203 215 talexiou@aueb.gr
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 552 angelos@aueb.gr
ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 330 / 210-8211 922 alogoskoufis@aueb.gr
Ανασοντζή Ελένη Διοικητικό Προσωπικό (Γραφείο Γραμματείας ) Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Διεύθυνση) 210-8203 844 lanasontzi@rc.aueb.gr
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Συνταξιοδοτηθείς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων anastth@aueb.gr
Αναστασίου Σοφία Διοικητικό Προσωπικό Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής 210-8203 113 sofiaana@aueb.gr
Αναστασόπουλος Ιωάννης Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Οικονομικού ) Τμήμα Προϋπολογισμού 210-8203 256 janast@aueb.gr
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ✝ Ομότιμος Καθηγητής (Γραφείο Ομότιμων Καθηγητών) Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών aaa@aueb.gr
Ανδρουτσόπουλος Ιωάννης Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 122 ion@aueb.gr
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 210-8203 930 kandro@aueb.gr
Ανδρούτσος Αθανάσιος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (School of Information Sciences and Technology) Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 817 thanasis@aueb.gr
Ανδρούτσου Αικατερίνη Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ - Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Συμβάσεων) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 210-8203 701 keti@rc.aueb.gr
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΑΜΠΙΟ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 580 fantoniou@aueb.gr
Αντωνοπούλου Μαρία Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Μηχανογράφησης - Aν. Προισταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών) Τμήμα Ανάπτυξης Διοικητικών Εφαρμογών 210-8203 135 mda@aueb.gr
ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια (Σε επιστημονική άδεια) Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 210-8203 141 apospori@aueb.gr
Αποστολόπουλος Θεόδωρος Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 234 tca@aueb.gr
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής hapostolopoulos@aueb.gr
Αποστολοπούλου Δήμητρα Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 210-8203 425 dimitra@aueb.gr
Αποστολοπούλου Ιωάννα Διοικητικό Προσωπικό (Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 210-8203 244 gapost@aueb.gr
Αποστόλου Σβέτα Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Μηχανογράφησης) Τμήμα Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 210-8203 376 sta@aueb.gr
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης 210-8203 437 stelios@aueb.gr
ΑΡΓΟΥΣΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Καθηγητής Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 210-8203 543 pargousl@aueb.gr
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Τμήμα Πληροφορικής savvas@aueb.gr
Αργυροπούλου Αλίσια Διοικητικό Προσωπικό Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων 210-8203 216 alicia@aueb.gr
Αρίστου Δήμητρα Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ) Τμήμα Διαχείρισης Έργων 210- 8203182 daristou@rc.aueb.gr
Αρμύρας Κώστας Διοικητικό Προσωπικό Διεύθυνση Μηχανογράφησης 210-8203 249 armyras@aueb.gr
Αρφάνη Σερρα Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ) Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης 210-8203 833 sarfani@rc.aueb.gr
Ασημακόπουλος Χάρης Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ) Τμήμα Διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών σπουδών 210-8203312 asimak@rc.aueb.gr
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ✝ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας