Σειρά διαδικτυακών διαλέξεων - συζητήσεων στο ΟΠΑ

H σειρά διαδικτυακών διαλέξεων - συζητήσεων στο ΟΠΑ αποσκοπεί στο να προσφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία τις σκέψεις και προβληματισμούς διακεκριμένων Ελλήνων προσωπικοτήτων για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας, καθώς και τους οραματισμούς τους για το μέλλον.

 • 3η Διαδικτυακή Διάλεξη – Συζήτηση, Θέμα: "Δημιουργώντας το Αύριο: Καινοτομική Επιχειρηματικότητα στο Πανεπιστήμιο και στην Ελλάδα της Κρίσης"

  Ομιλητές: Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ερευνητής ΙΤΕ, Συνεργάτης Ερευνητής του Πανεπιστημίου Harvard
  Επιστημονική υπεύθυνος & συντονίστρια της Σειράς Διαδικτυακών Διαλέξεων - Συζητήσεων: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
  Σκηνοθέτης: Παναγιώτης Κράββαρης

 • 2η Διαδικτυακή Διάλεξη – Συζήτηση, Θέμα: "Πολιτισμός, Τέχνη και Οικονομία"

  Ομιλητές: Γιάννης Κυριμκιρίδης, Επιχειρηματίας – Μουσικός
  Κώστας Βαρώτσος, Γλύπτης – Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ
  Επιστημονική υπεύθυνος & συντονίστρια της Σειράς Διαδικτυακών Διαλέξεων - Συζητήσεων: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
  Σκηνοθέτης: Παναγιώτης Κράββαρης

 • 1η Διαδικτυακή Διάλεξη - Συζήτηση, Θέμα: 'Το πείραμα του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα και τα αποτελέσματά του' (Μέρος 3ο)

  Ομιλητές: Αθανάσιος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας ΕΚΠΑ
  Δημήτριος Παπούλιας, Ομότιμος Καθηγητής Οργάνωσης Διοίκησης ΕΚΠΑ
  Επιστημονική υπεύθυνος & συντονίστρια της σειράς Διαδικτυακών Διαλέξεων - Συζητήσεων: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ
  Σκηνοθέτης: Παναγιώτης Κράββαρης

 • 1η Διαδικτυακή Διάλεξη - Συζήτηση, Θέμα: "Το πείραμα του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα και τα αποτελέσματά του" (Μέρος 2ο)

  Ομιλητής: Δημήτριος Παπούλιας, Ομότιμος Καθηγητής Οργάνωσης Διοίκησης ΕΚΠΑ
  Συντονίστρια: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ

 • 1η Διαδικτυακή Διάλεξη - Συζήτηση, Θέμα: "Το πείραμα του εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα και τα αποτελέσματά του" (Μέρος 1ο)

  Ομιλητής: Αθανάσιος Βερέμης, Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας της Νεότερης Ελλάδας ΕΚΠΑ
  Συντονίστρια: Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ

 • Μήνυμα τ. Πρύτανη ΟΠΑ Καθ. κ. Κωνσταντίνου Γάτσιου για τη Σειρά Διαδικτυακών Διαλέξεων & Συζητήσεων στο ΟΠΑ