Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021

Ακολουθεί σειρά οδηγιών για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021, του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

 

Υπουργική Απόφαση για τη Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Απόφαση Συγκλήτου για διενέργεια εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 (17η Συνεδρίαση/1-7-2021) 

Οδηγίες δημιουργίας εξετάσεων στο eClass (αφορά στους διδάσκοντες) - 4η έκδοση

Οδηγός ταυτοποίησης φοιτητών για εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις (αφορά στους φοιτητές) - 3η έκδοση

Οδηγός ταυτοποίησης φοιτητών για εξ αποστάσεως γραπτές εξετάσεις (αφορά στους επόπτες) - 4η έκδοση

Οδηγός Διεξαγωγής Εξετάσεων

Διαδικασία και δικαιολογητικά για διδάσκοντες και επιτηρητές- επόπτες εξετάσεων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Διαδικασία και δικαιολογητικά για φοιτητές που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Συχνές Ερωτήσεις για τις εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Τελευταία ενημέρωση: 30-08-2021