Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 3 αποτελέσματα)

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 457 ai@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής 210-8203 545 eioannid@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής (Σε καθεστώς μερικής απασχόλησης) 210-8203 652 ioannou@aueb.gr