Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 6 αποτελέσματα)

Ιακωβάκης Γιώργος Διοικητικό Προσωπικό (ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 210-8203 849 giakovakis@rc.aueb.gr
Ιωακείμ Ίλα Παναγιώτα Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Εκπαίδευσης - Aν. Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσιευμάτων) Τμήμα Δημοσιευμάτων 210-8203 116 ioakeim@aueb.gr
Ιωακείμ Ίλα Παναγιώτα Διοικητικό Προσωπικό (Aν. Προϊσταμένη Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας) Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας 210-8203 116 ioakeim@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 457 ai@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Στατιστικής 210-8203 545 eioannid@aueb.gr
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 210-8203 652 ioannou@aueb.gr