Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 5 αποτελέσματα)

ΘΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 443 ithanos@aueb.gr
Θεόδωρος Ζ. Καλαμπούκης Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής 210-8203 575 tzk@aueb.gr
Θεολόγου Μαρία Διοικητικό Προσωπικό ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική 210-8203 633 theologouma@aueb.gr, master.accfin@aueb.gr
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ - ΑΡΓΥΡΗ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 178 zoitheof@aueb.gr
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΡΗΓΙΝΟΣ ✝ Ομότιμος Καθηγητής Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης