Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 6 αποτελέσματα)

Ελευθερίου Αγγελική Διοικητικό Προσωπικό (Αναπλ.προϊσταμένη) Διεύθυνση ΜΟΔΥ/ΕΛΚΕ 210-8203 251 ageliki@rc.aueb.gr
Ελευθερόγλου Λίνα Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας 210-8203104 eleftheroglou@rc.aueb.gr
Έξαρχου Έυη Διοικητικό Προσωπικό Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης 210-8203753 eviexar@aueb.gr
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 210-8203 364 episcopos@aueb.gr
Εσμερλής Νικόλαος Διοικητικό Προσωπικό (Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης) Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης 210-8203 213 nesmerlis@aueb.gr
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 210-8203 436 aevan@aueb.gr