Αλφαβητικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Νέα Αναζήτηση

Κατάλογος προσωπικού σε όλο το Πανεπιστήμιο με τα κριτήρια που θέσατε (βρέθηκαν 3 αποτελέσματα)

Ελευθερίου Αγγελική Διοικητικό Προσωπικό (Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) 210-8203 251 ageliki@rc.aueb.gr
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής 210-8203 364 episcopos@aueb.gr
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό 210-8203 436 aevan@aueb.gr