Υψηλή Διεθνής Αναγνώριση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ

Δελτίο Τύπου

Υψηλή Διεθνής Αναγνώριση για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ

O διεθνής φορέας αξιολόγησης Quacquarelli Symonds (QS) κατέταξε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως για το 2024, σύμφωνα με την “QS Global MBA & Business Masters Rankings”.

Tα αποτελέσματα κατάταξης των ΠΜΣ του ΟΠΑ ανά κατηγορία συγκεντρώνονται στον ακόλουθο πίνακα:

QS Global MBA & Business Masters Rankings 2024 - Κατάταξη Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ

Kατηγορία

ΠΜΣ

Παγκόσμια κατάταξη

QS Masters in Business Analytics Rankings

ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική

101+

QS Masters in Marketing Rankings

ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία

101+

QS Global MBA Rankings

ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ

111-120

QS Masters in Finance Rankings

ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

121-130

 

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι:

  • Το «ΠΜΣ στην Επιχειρηματική Αναλυτική» του ΟΠΑ ήταν το μοναδικό Ελληνικό ΠΜΣ που κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών ΠΜΣ στη κατηγορία “Business Analytics” για το 2024
  • Τα «ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: ΜΒΑ» και «ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του ΟΠΑ ήταν τα ΠΜΣ με τις υψηλότερες θέσεις κατάταξης μεταξύ των Ελληνικών ομοειδών ΠΜΣ στις αντίστοιχες κατηγορίες “ΜΒΑ” και “Finance” για το 2024
  • Το «ΠΜΣ στο Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» του ΟΠΑ, συμπεριλήφθηκε μεταξύ των κορυφαίων ομοειδών ΠΜΣ στη κατηγορία “Marketing” για το 2024.

Τα κριτήρια, βάσει των οποίων αξιολογούνται τα ΠΜΣ, είναι τα ακόλουθα: α) η φήμη των ΠΜΣ στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, η παραγωγικότητα της έρευνας του ακαδημαϊκού προσωπικού σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία στη βάση της Scopus και το ποσοστό των ακαδημαϊκών που κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών (thought leadership), β) οι απόψεις των εργοδοτών σχετικά με τα ΠΜΣ που επιθυμούν να προσλάβουν αποφοίτους, καθώς και το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων σε θέσεις εργασίας (employability), γ) η απόδοση της επένδυσης των ΠΜΣ, καθώς και η μέση περίοδος αποπληρωμής μετά την αποφοίτηση (return on investment), δ) ο αριθμός αποφοίτων των ΠΜΣ που καταγράφονται σε λίστες (πχ. Forbes) με τους κορυφαίους επαγγελματίες παγκοσμίως, καθώς και το ποσοστό των αποφοίτων των ΠΜΣ που δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις (Entrepreneurship & Alumni Outcomes) και ε) τα ποσοστά γυναικών και αλλοδαπών σε φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό των ΠΜΣ (Class & Faculty Diversity).

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των υψηλών κατατάξεων για τα ΠΜΣ του ΟΠΑ, ο Αντιπρύτανης Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης δήλωσε: «Η 20η  έκδοση της QS World University Rankings που φέτος περιλαμβάνει 1.500 ιδρύματα, βρίσκει τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ σε κορυφαίες θέσεις. Αυτή η διεθνής αναγνώριση που βασίζεται σε κριτήρια όπως η απασχολησιμότητα και η βιωσιμότητα, επιβεβαιώνει την  υπεροχή του Πανεπιστημίου στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει».

Σχετικά με την κατάταξη των ΠΜΣ του ΟΠΑ, επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

https://www.topuniversities.com/mba-rankings/global και

https://www.topuniversities.com/business-masters-rankings  

 

ID: 
4153

Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2023