Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακ.έτος 2021-2022

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα ξεκινήσει τον Απρίλιο 2021, κατόπιν ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.