Σημαντική αύξηση χρηματοδότησης για τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ του ΟΠΑ

 

 

 

Σημαντική αύξηση χρηματοδότησης για τη Διεθνή Κινητικότητα Erasmus+ του ΟΠΑ:   

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η πρόταση που κατέθεσε το έτος 2023 στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+ (International Credit Mobility) έλαβε χρηματοδότηση ύψους 158.430€ 

Τα στοιχεία των τελευταίων έξι ετών αποκαλύπτουν σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του ΟΠΑ για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και τη διεύρυνση των ευκαιριών κινητικότητας για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του.  

Από το ακαδημαϊκό έτος 22/23 έως το 23/24, βλέπουμε μια αύξηση της χρηματοδότησης κατά 21,5% . 

Επιπλέον, συγκρίνοντας τη χρηματοδότηση του ακαδημαϊκού έτους 18/19 με τα τελευταία αποτελέσματα του 23/24, υπάρχει αξιοσημείωτη αύξηση κατά 213,5%, γεγονός που καταδεικνύει την αφοσίωση του ΟΠΑ στη διεθνοποίηση. 

Το ΟΠΑ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τη συνεχή υποστήριξή τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία τέτοιων προγραμμάτων για την προώθηση των διαπολιτισμικών ανταλλαγών και τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εμπειρίας για όλους τους συμμετέχοντες.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Erasmus καθηγητή κ. Χριστόπουλο και το διοικητικό προσωπικό του γραφείου για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στο Ίδρυμα. 

 

Το σχέδιο Erasmus+ ICM συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το περιεχόμενο του δελτίου τύπου είναι αποκλειστική ευθύνη του ΟΠΑ και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ ΙΚΥ είναι υπεύθυνες για τη χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που αναφέρονται. 

Καθηγητής Βασίλης Παπαδάκης,

Αντιπρύτανης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ID: 
4234

Τελευταία ενημέρωση: 22-01-2024