Σεμινάριο «Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας» (17/04/19)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

23η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

«ΤΙ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ;»

 

Ομιλητής

Γιώργος Καρύδης

Καθηγητής

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Θέμα

«Κρατικές ενισχύσεις και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας»

 

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Αμφιθέατρο Δεριγνύ

ώρα 19:00 – 21:00

 

ID: 
1644

Τελευταία ενημέρωση: 15-04-2019