Ψήφισμα Συγκλήτου (11/04/19) για την ανάγκη διάθεσης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο ΟΠΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Αθήνα, 11/04/2019

Θέμα: Ανάγκη διάθεσης νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο ΟΠΑ

 

Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών παρακολουθεί με ανησυχία τη συνεχιζόμενη νομοθέτηση ίδρυσης υπερ-πανεπιστημίων ανά την επικράτεια με τη μέθοδο της ενσωμάτωσης ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια. Το νέο τοπίο διαμορφώνεται χωρίς αιτιολόγηση αναγκών, κοστολόγηση εφικτής υλοποίησής του και στάθμισης των συνεπειών για τα Πανεπιστήμια. Ως εκ τούτου, θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την καλή λειτουργία των Πανεπιστημίων, δεδομένων των περιορισμένων κρατικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους.

Η Σύγκλητος επισημαίνει ότι, η συνεχιζόμενη μείωση του αριθμού των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος επιδρά καθοριστικά στην ποιότητα των σπουδών και στην ακαδημαϊκή ανάπτυξή του. Η μείωση αυτή θα πρέπει να αντιστραφεί άμεσα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα τεθεί σε κίνδυνο το ακαδημαϊκό κεφάλαιο των 100 ετών λειτουργίας του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος θεωρεί αδικαιολόγητο τον αποκλεισμό του Ιδρύματος από την πρόσφατη κατανομή 150 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ από το Υπουργείο Παιδείας. Ζητά από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την άμεση διάθεση 35 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ στο Ίδρυμα, ώστε αυτό να είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την εκπαιδευτική και ερευνητική λειτουργία του.

ID: 
1639

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2019