Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ.:  764

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
σύμφωνα με την παρ. 7 αρ58 ν.4386/2016 και παρ. 1β, αρ16 ν.4559/2018

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018-2019 στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο:

  • Λογιστική ΙΙ

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Συνοπτικό Υπόμνημα εργασιών
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται
  • Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει

στην ηλεκτρονική διεύθυνση accfin@aueb.gr, έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

* Η υπογραφή έχει τεθεί και υπάρχει στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

ID: 
1519
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 06-02-2019