Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ ακαδ. έτους 2018-19 για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Πρόγραμμα του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη στην κυρία Ντέλιου Κλεοπάτρα (cleoqual@aueb.gr) ή να την προσκομίσουν απευθείας στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας (Γραφείο Erasmus), επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Περίοδος υλοποίησης

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

από 8 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2018

 

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ.

 

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους και να έχουν βρει εταιρεία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο να έχει βρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια υποβολής της παρούσας αίτησης.

 

Προσοχή: Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2019 και κατ’ ελάχιστο να έχει δίμηνη διάρκεια. Για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα προτείνεται τρίμηνη διάρκεια.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τρίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/07/2019, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει δίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/08/2019 κοκ.

 

Μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής

 

Τα μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής, παρουσιάζονται παρακάτω:

Διαδικασία αίτησης

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Εrasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση), προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής που θα επιλέξουν. Προηγουμένως όμως, πρέπει να έχουν έρθει σε επαφή με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας (Γραφείο Erasmus) για την ενημέρωσή τους σχετικά με το έντυπο της Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση που απαιτείται να συμπληρωθεί από τον ακαδημαϊκό τους συντονιστή.

Πέρα από την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus+, οι φοιτητές είναι απαραίτητο να έρθουν σε επαφή με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας (Γραφείο Erasmus) για την αναλυτική τους ενημέρωση αναφορικά με τα έντυπα που απαιτούνται να συμπληρωθούν με σκοπό τη λήψη της υποτροφίας Εrasmus+.

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό της χώρας υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Εrasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Εrasmus+ του Πανεπιστημίου μας.

 

Για τη διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων πατήστε ΕΔΩ.

Προσοχή: Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται, εφόσον το ενδιαφέρον των υποψήφιων φοιτητών (δηλαδή ο αριθμός των αιτήσεων) είναι ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για πρακτική στο εξωτερικό.

 

Δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης

(αφού έχει επιλεγεί ο φοιτητής και χωρίς τα οποία δεν μπορεί να μετακινηθεί)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει έγκαιρα με το Γραφείο Erasmus (σχετικά με την πορεία εύρεσης του φορέα απασχόλησης), προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα παρακάτω, αφού έχουν επιλεγεί και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας:

  1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (έγγραφο ΙΚΥ).
  2. Έντυπο Συμφωνίας Μάθησης για Πρακτική Άσκηση (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
  3. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου (και απόδειξης εξόφλησης αυτού), το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ενώ θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
  4. Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας, στο οποίο ο μετακινούμενος είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος), κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας (για αποφυγή κρατήσεως προμήθειας).
  7. Φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν είναι πολίτες της Ε.Ε., θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας εντός της Ε.Ε. (που αποδεικνύεται με τη σχετική βίζα στο διαβατήριό τους).

 

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+ Τμημάτων

 

1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη

τηλ. 210-8203 447, e-mail: miaouli@aueb.gr

 

2. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου

τηλ. 210-8203 195, e-mail: tsaklog@aueb.gr

 

3. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

τηλ. 210-8203 923, e-mail: kkassima@aueb.gr

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Μανωλόπουλος

τηλ.210-8203 143, email: dmanolop@aueb.gr

 

4. Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επίκουρη Καθηγήτρια Λήδα Παναγιωτοπούλου

τηλ. 210-8203 544, e-mail: ledapan@aueb.gr

Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Δρόσος

τηλ. 210-8203 468, email: drosos@aueb.gr

 

5. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης

τηλ. 210-8203 392, e-mail: gchalamandar@aueb.gr

Επίκουρος Καθηγήτης Ευθύμιος Δεμοιράκος

τηλ. 210-8203 442, e-mail: demirakos@aueb.gr

 

6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

τηλ. 210-8203 559, e-mail: ivoudour@aueb.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής Αδάμ Βρεχόπουλος

τηλ. 210-8203 804, e-mail: avrehop@aueb.gr

Αναπληρωτής Καθηγητής Κλας Έρικ Σόντερκβιστ

τηλ. 210-8203 679, e-mail: soderq@aueb.gr

 

7. Πληροφορικής

Επίκουρη Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου

τηλ. 210-8203 577, e-mail: eugenie@aueb.gr

 

8. Στατιστικής

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

τηλ. 210-8203 801, e-mail: ayannaco@aueb.gr

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά

τηλ. 210-8203 521, email: livada@aueb.gr

 

Υπεύθυνη επικοινωνίας της προκήρυξης του Τμημάτος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας

Ντέλιου Κλεοπάτρα

τηλ. 210-8203 188, email: cleoqual@aueb.gr

ID: 
1330