Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δελτίο Τύπου

Πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), το πρόγραμμα της ανακύκλωσης αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της περιβαλλοντικής του πολιτικής. Το ΟΠΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και με άλλους ιδιωτικούς φορείς εφαρμόζει διαδικασίες για τη συγκέντρωση και τη καταγραφή υλικών προς ανακύκλωση, όπως: χαρτί, βιοαπόβλητα, γραφίτη, μελανοδοχεία κτλ. Πιο συγκεκριμένα, από το ΟΠΑ ανακυκλώθηκαν τα παρακάτω υλικά για το έτος 2022:   

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ανακύκλωση 2022

Α/Α

Περιγραφή

Κιλά

1

Χαρτί

380

2

Βιοαπόβλητα

13.060

3

Κασέτες γραφίτη

278

4

Μελανοδοχεία

81

5

Λαμπτήρες

104

6

Μπαταρίες

48

 

Η ανακύκλωση αποτελεί σημαντική δράση για την κοινωνία, καθώς η διάσωση ενός υλικού - που ενώ έχει χρησιμοποιηθεί και μοιάζει άχρηστο - δεν έχει χάσει την αξία του και μπορεί ακόμα να αξιοποιηθεί με άλλη χρήση. Έτσι, αντί να το απορρίψουμε στο περιβάλλον, το επιστρέφουμε στον οικονομικό κύκλο, επιτυγχάνοντας προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

ID: 
4165

Τελευταία ενημέρωση: 09-11-2023