Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής (MSc in Finance & Banking)

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ MSc IN FINANCE & BANKING

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 30/07/2021

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική για το ακαδ. έτος 2021-2022, παρατείνεται έως την Παρασκευή 30-07-2021. Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευμένη Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων.

 

Αθήνα, 24/06/2021

 

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

*

Νικόλαος Τοπάλογλου
Καθηγητής

 

Ο Πρύτανης

*

Δημήτριος Μπουραντώνης
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
3057

Τελευταία ενημέρωση: 25-06-2021