Το ΟΠΑ παραμένει ανοιχτό

Από την πρώτη μέρα των περιορισμών λόγω του COVID-19, το ΟΠΑ προσαρμόστηκε άμεσα στις νέες συνθήκες, φροντίζοντας να συνεχιστεί κανονικά η λειτουργία όλων των υπηρεσιών χωρίς να διακινδυνεύεται η υγεία και η ασφάλεια του προσωπικού και των φοιτητών. Χάρη στην υιοθέτηση της εκ περιτροπής απομακρυσμένης εργασίας, όλες οι διοικητικές υπηρεσίες, οι γραμματείες του συνόλου των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΟΠΑ, οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας (λέσχη, σίτιση, ιατρείο, ψυχική υγεία), καθώς και οι υπηρεσίες του ΕΛΚΕ λειτουργούν κανονικά, εξυπηρετώντας τα μέλη της κοινότητας συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών αλλά και του κοινού, μέσω τηλεφώνου και e-mail.

ID: 
2239

Τελευταία ενημέρωση: 06-04-2020