Το ΟΠΑ και η GlaxoSmithKline (GSK) ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η GlaxoSmithKline (GSK) ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ ανώτατης εκπαίδευσης και επιχειρήσεων μέσω μιας σειράς πρωτοβουλιών. Κοινός στόχος του Πανεπιστημίου και της επιχείρησης είναι να ενισχυθεί η σύνδεση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης με το επιχειρείν και τον επιχειρηματικό κόσμο, να διευρυνθεί η μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών, καθώς και να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα.

Στο πλαίσιο της πολυετούς συνεργασίας με τη Μονάδα Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η GSK προχώρησε στη θέσπιση διαγωνισμού πραγματικής μελέτης περίπτωσης για μεταπτυχιακούς φοιτητές με σκοπό να γνωρίσουν τον φαρμακευτικό κλάδο και να εργαστούν για τον σχεδιασμό ενός επιχειρησιακού πλάνου για ένα φάρμακο της GSK, το Zantac. Μέσω αυτού του διαγωνισμού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες και προκλήσεις που υπάρχουν στον φαρμακευτικό κλάδο και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους εφαρμόζοντας στην πράξη τη θεωρία που διδάσκονται. Ειδικότερα, οι ομάδες που εργάστηκαν για αυτή την εργασία, αρχικά ενημερώθηκαν για τη φαρμακευτική αγορά, έλαβαν πληροφορίες για την πορεία του προϊόντος μέχρι σήμερα και στη συνέχεια εργάστηκαν για να προτείνουν ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης με συγκεκριμένο budget, το οποίο θα εφαρμοσθεί μέσα στη χρονιά. Επομένως, στόχος τους ήταν να εκπονήσουν ένα επιχειρησιακό σχέδιο που θα μπορεί να ενσωματωθεί στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του προϊόντος και θα έχει πραγματικό αντίκρισμα.

Η νικήτρια ομάδα σε αυτό τον διαγωνισμό αποτελείται από τις φοιτήτριες του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Marketing και Επικοινωνίας με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA» και είναι οι κυρίες Μιχελιουδάκη Καλλιόπη, Πολυχρονοπούλου Κωνσταντίνα και Χυτίρογλου Βασιλική. Η ομάδα θα λάβει το ποσό των 2.000€ ως αναγνώριση της προσπάθειας και της συνέπειας, και ένα μέλος της ομάδας θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί για 6 μήνες στη GSK στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

Αυτού του είδους οι δράσεις συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και τους προετοιμάζουν, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσελκύσουν νέα δυναμικά στελέχη στο ανθρώπινο δυναμικό τους. Η κυρία Ειρήνη Νικάνδρου, Επίκουρη Καθηγήτρια και Αναπληρώτρια Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας του ΟΠΑ δήλωσε σχετικά: «Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί επιστέγασμα της συστηματικής προσπάθειας που συντελείται από τη Μονάδα μας ώστε να διευρύνει τους διαύλους συνεργασίας μεταξύ της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του Επιχειρηματικού κόσμου».

ID: 
1236