Ο Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΟΣ Νίκος Χριστοδουλάκης σε θέση Visiting Professor στο London School of Economics

Μια νέα τιμητική διάκριση για το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ είναι η απόφαση του London School of Economics (LSE) που διορίζει τον Καθηγητή Νίκο Χριστοδουλάκη σε θέση Visiting Professor για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Σε συνεργασία με το Κέντρο Hellenic Observatory του LSE ο κ. Χριστοδουλάκης θα συντονίσει ένα Ερευνητικό Πρόγραμμα  για την Αξιολόγηση των Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

ID: 
889