Ο Αν. Καθ. Ι. Νικολάου ανέλαβε Διευθυντής Σύνταξης επιστημονικού περιοδικού

O Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος ΔΕΤ Ιωάννης Νικολάου ανέλαβε Διευθυντής Σύνταξης (Editor-In-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Selection & Assessment. Το περιοδικό εξειδικεύεται στην επιστημονική έρευνα στο χώρο της προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού και περιλαμβάνεται σε όλες τις διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις με ISI Impact Factor 1.03 για το 2017 (5 year IF 1.39).

ID: 
1177