Κέντρο ελέγχου και διαχείρισης δικτύων

Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει αναλάβει την εποπτεία και διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου δεδομένων και φωνής, την τυποποίηση και την τεκμηρίωση των διαδικασιών, τη συνεχή παρακολούθηση των συναφών αναγκών του Ιδρύματος και την εξυπηρέτηση των χρηστών του δικτύου δεδομένων και φωνής. Το ΚΕΔ αποτελεί μονάδα τεχνολογικής αιχμής με εξειδικευμένο προσωπικό, η οποία παρέχει παράλληλα διοικητικές υπηρεσίες βάσης, αλλά και προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής. 

Ειδικότερα, οι κύριες δραστηριότητες του ΚΕΔ περιλαμβάνουν:

 • Την οργάνωση και λειτουργία του δικτύου δεδομένων και φωνής
 • Την εγκατάσταση και διαχείριση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και της καλωδιακής υποδομής
 • Την εγκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση των υπηρεσιών του τηλεφωνικού δικτύου και του δικτύου δεδομένων
 • Τη διαχείριση και συντήρηση των κεντρικών ασυρμάτων δικτύων (WiFi) του Πανεπιστημίου.
 • Τη διαχείριση και συντήρηση της κεντρικής υπηρεσίας VPN του Πανεπιστημίου.
 • Τη διαχείριση και συντήρηση της υπηρεσίας αυθεντικοποίησης (radius) του Πανεπιστημίου.
 • Την ανάπτυξη και υποστήριξη βασικών δικτυακών υπηρεσιών, όπως:
  • υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πρωτόκολλα POP και IMAP) και WebMail
  • κεντρικού ιστοτόπου του ιδρύματος
  • υπηρεσία ονοματοδοσίας (DNS)
  • υπηρεσία καταλόγου
  • υπηρεσία τηλεδιάσκεψης
  • υπηρεσία ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
  • υπηρεσία μετάδοσης εκδηλώσεων στο Internet
 • Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών σε θέματα που αφορούν το δίκτυο δεδομένων και φωνής, καθώς και τις δικτυακές υπηρεσίες
 • Τη συμμετοχή σε έργα έρευνας και ανάπτυξης σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα και φορείς στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο
 • Τη διαχείριση για λογαριασμό του ΟΠΑ των δι-ιδρυματικών υπηρεσιών που αναπτύσσονται κεντρικά από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNet) και από το Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο (GUNet).

Η σύνδεση του Πανεπιστημίου με το δίκτυο του ΕΔΕΤ πραγματοποιείται μέσω οπτικών ινών, ενώ η σύνδεση των περιφερειακών κτηρίων με το κεντρικό κτήριο γίνεται είτε μέσω ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών, είτε μέσω ασύρματων ζεύξεων. Σε όλα τα κτήρια υπάρχει κατακόρυφο δίκτυο οπτικών ινών και οριζόντιο δίκτυο Ethernet ταχύτητας gigabit.

 

 

 


Tηλεφωνικό Κέντρο: +30 210-8203 900, 
Hλεκτρονική Διεύθυνση: noc@aueb.gr


 

Τελευταία ενημέρωση: 22-09-2022