Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών - ταυτοπροσωπίας ηλεκτρονικά εγγραφέντων πρωτοετών φοιτητών

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι επιτυχόντες των Πανελλαδικών εξετάσεων 2019, οι οποίοι ολοκλήρωσαν την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://eregister.it.minedu.gov.gr και δεν έχουν προσέλθει για ταυτοπροσωπία, καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους  με την αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό τους για να καταθέσουν Αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων, κατά τις ημέρες και ώρες υποδοχής των Γραμματειών δηλαδή Δευτέρα και Τετάρτη 12:00-14:00, Παρασκευή 11:00-13:00, μέχρι και τη Δευτέρα  7 Οκτωβρίου 2019.

 Η διαδικασία της ταυτοπροσωπίας στη γραμματεία είναι υποχρεωτική για την απόκτηση ιδρυματικού  λογαριασμού για την πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class, email, Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λπ.).

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πατήστε ΕΔΩ

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

  • Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου.
  • Τρεις (3) όμοιες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, στο πίσω μέρος των οποίων θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο.
  • Βεβαίωση από ΚΕΠ, σε περίπτωση που έχει γίνει διόρθωση και ενημέρωση λανθασμένων στοιχείων στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ.

Η προσκόμιση της αίτησης και των συνημμένων αυτής μπορεί να γίνει και από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομιστεί εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.

Αν είναι αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με τα συνημμένα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα ……………………, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα) μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων πρέπει να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.  

Για την αίτηση ταυτοποίησης στοιχείων με ταχυδρομική αποστολή πατήστε ΕΔΩ

Οι πρωτοετείς φοιτητές θα ενημερωθούν και θα λάβουν οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού τους για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (Ηλεκτρονική Γραμματεία, e-class, email, Εύδοξος, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα κ.λπ.) με ανακοίνωση στην κεντρική σελίδα του Πανεπιστημίου.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
1911

Τελευταία ενημέρωση: 15-10-2019