Ημερίδα Διδακτορικού Προγράμματος Στατιστικής ΟΠΑ, Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021, 17:00