Φωτογραφίες τελετής υποδοχής πρωτοετών φοιτητών 2021

Πρυτανικές Αρχές ΟΠΑ

Πρύτανης ΟΠΑ Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης


Απονομή επαίνων στους αριστούχους νεοεισερχόμενους φοιτητές

 

Τελευταία ενημέρωση: 13-10-2021