Επανέγκριση Μεταπτυχιακού από το Υπουρ. Παιδείας

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενέκρινε την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ.

Σύντομα θα ανακοινωθεί η προκήρυξη και θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων τόσο για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης όσο και για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.