ΕΛΠΕ: Είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΕΛΠΕ: Είκοσι υποτροφίες σε αριστούχους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ID: 
3412

Τελευταία ενημέρωση: 14-04-2022