Εκπαιδεύσεις προσωπικού

 1. Την Τετάρτη, 18 Σεπτέμβρη 2019, 10:00-13:00 στην αίθουσα κτιρίου Τροίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με:
  Αντικείμενο: "Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Βασικά στοιχεία και παραδείγματα εφαρμογής στην καθημερινότητα ενός πανεπιστημίου"
  Εισηγητές: Καθ. Λίλιαν Μήτρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου & Καθ. Δημήτρης Γκρίτζαλης, ΟΠΑ
  Ακροατήριο: Διοικητικά στελέχη, με θέσεις ευθύνης
 2. Την Πέμπτη, 19 Σεπτέμβρη 2019, 10:00-15:00 στην αίθουσα κτιρίου Τροίας πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση με:
  Αντικείμενο: "Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ"
  Εισηγητές: Δρ. Θοδωρής Ντούσκας, Δρ. Γιώργος Στεργιόπουλος & Καθ. Δημήτρης Γκρίτζαλης, ΟΠΑ
  Ακροατήριο: Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Mηχανογράφησης
 3. Από την Παρασκευή, 26 Ιανουαρίου 2024 έως και την Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκαν 5 εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις με:
  Αντικείμενο: Εκπαίδευση για τον ΓΚΠΔ
  Εισηγήτρια: κα Παναγιώτα Λαγού (Adacom)
  Ακροατήριο: Υπάλληλοι του ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων του ΟΠΑ, Υπάλληλοι Διεύθυνσης Μηχανογράφησης, Υπάλληλοι Διεύθυνσης Οικονομικού, Γενικό ακροατήριο.
 4. Εκπαιδευτικό Υλικό: Video Εκπαίδευσης  -   Ερωτηματολόγιο Κατανόησης

Τελευταία ενημέρωση: 22-04-2024