Έκδοση του βιβλίου "Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 100 Χρόνια Ιστορίας 1920-2020", Χάιδω Μπάρκουλα, ΟΠΑ, 2020

Έκδοση του βιβλίου

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
100 Χρόνια Ιστορίας 1920-2020
, Χάιδω Μπάρκουλα, ΟΠΑ, 2020

 

Εκδόθηκε το βιβλίο με τίτλο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Αθηνών 100 Χρόνια Ιστορίας 1920-2020. Συγγραφέας της επετειακής έκδοσης είναι η Διδάκτωρ κ. Χάιδω Μπάρκουλα, μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και υπεύθυνη αρχειακών συλλογών του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ. Η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή της έκδοσης αποτελούνταν από την κ. Ιωάννα-Σαπφώ Πεπελάση, Ομότιμη Καθηγήτρια Οικονομικής Ιστορίας του ΟΠΑ και τον κ. Βαγγέλη Καραμανωλάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας του ΕΚΠΑ και Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ. Για τον συντονισμό της έκδοσης και την υποστήριξη της έρευνας συνεργάστηκε η κ. Μαρία Λιάτσου από το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του ΟΠΑ.

“Η μελέτη αυτή στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα αρχειακά τεκμήρια του ιδρύματος (συνεδριάσεις Διδακτικού Συμβουλίου, Συγκλήτου, Γενικών Συνελεύσεων Καθηγητών, διοικητικές και επιστημονικές επετηρίδες, πρυτανικούς απολογισμούς, οδηγούς σπουδών και άλλες επίσημες εκδόσεις), σε άλλες αρχειακές συλλογές (του Ιστορικού Αρχείου ΕΚΠΑ, των ΑΣΚΙ, της ΕΜΙΑΝ, του ΕΛΙΑ, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» του Ψηφιακού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη), σε δημοσιεύματα του ημερήσιου και περιοδικού τύπου, αλλά και σε εξειδικευμένη δευτερογενή βιβλιογραφία[...]

[…]Η μελέτη της πορείας και της ιστορίας του ΟΠΑ, ιδωμένη μέσα από τον φακό του πολυσύνθετου 20ού κυρίως αιώνα, αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση. Η αφήγηση άλλωστε της ιστορίας ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν μπορεί παρά να συνομιλεί με τις ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας σφαίρας, δέχεται επιρροές αλλά και επηρεάζει σημαντικά και το ίδιο τις εξελίξεις. Αυτή η αμφίδρομη σχέση ήταν μία από τις βασικές προκλήσεις, η οποία εντέλει αποτελεί μία βασική πτυχή της ιστορικής μας περιοδολόγησης.

Η καταγραφή της ιστορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενός από τα πρώτα ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και το τρίτο κατά σειρά ίδρυσης, μπορεί να μας αποκαλύψει σημαντικές πτυχές του δημόσιου, κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού βίου της χώρας. Αποτέλεσε τον πρώτο ανώτατο φορέα εκπαίδευσης στις οικονομικές και εμπορικές επιστήμες. Με την παρουσία του, την παρεχόμενη εκπαίδευση, την ερευνητική του δραστηριότητα κ.λπ. επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τις εξελίξεις στους τομείς της οικονομίας, της διοίκησης, καθώς και στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα των νέων τεχνολογιών, της πληροφορικής και της στατιστικής. Πιστεύουμε ότι ο τόμος αυτός μπορεί να συμβάλλει στον διάλογο για την ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, καθώς και να εμπνεύσει ένα νέο επιστημονικό δυναμικό στην αναλυτικότερη και διεισδυτικότερη μελέτη της ιστορικής διαδρομής και εξέλιξης του ιδρύματος.”

Ο τόμος διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά κεφάλαια:
1. Από τα πρώτα σχέδια έως την ίδρυση της Ανωτάτης Σχολής Εμπορικών Σπουδών
2. Η ΑΣΟΕΕ από την ίδρυση στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (1920-1940)
3. Η ΑΣΟΕΕ από την Κατοχή στη μεταπολίτευση (1940-1974)
4. Από την ΑΣΟΕΕ της μεταπολίτευσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1974-2020)

Η έκδοση ολοκληρώνεται με την παρουσίαση οκτώ παραρτημάτων που περιλαμβάνουν τους διατελέσαντες διευθυντές και πρυτάνεις, τους διατελέσαντες προέδρους των τμημάτων και κοσμήτορες των σχολών, κατάλογο των αφυπηρετησάντων καθηγητών και κατάλογο του εν ενεργεία διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού ανά τμήμα, το σύνολο του φοιτητικού πληθυσμού ανά έτος και φύλο από την έναρξη της λειτουργίας του ιδρύματος, τους επίτιμους διδάκτορες του Πανεπιστημίου από το 1957 έως το 2020, καθώς και τους διδάκτορες από το 1928 έως το 2020.

O τόμος περιλαμβάνει πλούσιο εικονογραφικό υλικό, το οποίο συγκεντρώθηκε μετά από συστηματική έρευνα στα αρχεία του ίδιου του Πανεπιστημίου, αλλά και σε άλλα αρχεία, εφημερίδες, έντυπα, βιβλία κ.λπ. Πρόκειται για μια συλλογή από φωτογραφικό υλικό, αρχειακά τεκμήρια, εξώφυλλα βιβλίων κ.ά., τα οποία επιλέχθηκαν και υποτιτλίστηκαν για να εμπλουτίσουν, να συμπληρώσουν και να ζωντανέψουν παραστατικά την ιστορική αφήγηση.

 

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών AUEB Shop στο www.shop.aueb.gr

 

ID: 
2687

Τελευταία ενημέρωση: 16-01-2021