Διεθνής Διάκριση των Φοιτητών Του MBA Πλήρους φοίτησης στον Διεθνή Διαγωνισμό Business Strategy Game

Φοιτητές του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) πλήρους φοίτησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετείχαν στο διεθνές παιχνίδι στρατηγικής Business Strategy Game και αναδείχτηκαν νικητές.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό “Best Strategy Invitational”, εξασφαλίζεται μέσω του μαθήματος της Στρατηγικής με διδάσκοντα τον Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Βασίλη Παπαδάκηόπου είναι αναπόσπαστο κομμάτι. Οι φοιτητές του MBA έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους συμμετέχοντας στο διεθνές διαδικτυακό παιχνίδι προσομοίωσης, Business Strategy Game.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να διοικήσουν μια εικονική εταιρεία που παράγει και πουλάει ένα προϊόν (π.χ. αθλητικά παπούτσια), για την παγκόσμια αγορά. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, οι ομάδες λαμβάνουν μια σειρά από αποφάσεις σχετικά με τη στρατηγική, την παραγωγική διαδικασία, το μάρκετινγκ του προϊόντος, τα τμήματα της αγοράς στα οποία στοχεύουν, τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές ανάγκες, την εφοδιαστική αλυσίδα και γενικότερα αποφάσεις για όλη τη λειτουργία της επιχείρησης. Η απόδοση των ομάδων αξιολογείται συγκριτικά με βάση κάποιες προκαθορισμένες μεταβλητές (π.χ. αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, τιμή μετοχής, πιστοληπτική ικανότητα, κ.ά.). Οι ομάδες ανταγωνίζονται για μια σειρά 10 εβδομάδων (κάθε εβδομάδα αντιπροσωπεύει ένα έτος λειτουργίας), ώστε να προκύψει ο τελικός νικητής.

Στις νικήτριες ομάδες, δίνεται η δυνατότητα να συμμετάσχουν στον διεθνή διαγωνισμό Best Strategy Invitational, ανταγωνιζόμενες ομάδες από Πανεπιστήμια και Business Schools από όλο τον κόσμο.

Τον Ιούνιο του 2018  η νικήτρια ομάδα αποτελείτο από τους φοιτητές του Προγράμματος MBA πλήρους φοίτησης Θεοχάρη-Δημήτριο Σιάρρα, Κωνσταντίνο Καψιώτη και Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου.

Οι δύο πρώτοι από τους νικητές, συμμετείχαν το καλοκαίρι του 2018 ως εταιρεία ‘Hellenic Shoes Ltd’ στον διεθνή διαγωνισμό και κατάφεραν για μια ακόμα φορά να διακριθούν κερδίζοντας την πρώτη θέση μεταξύ δώδεκα αρχικά ανταγωνιστών προερχόμενων από διάφορα διεθνή ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα https://bsi.bsg-online.com/stats/BestStrategyInvitational.html

ID: 
1161