Αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων Υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, με αρ. πρωτ. 920000/1165-18

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/1165-18

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/1165-18/31.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ι79469Β4Μ-0Ν7), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σύμφωνα με την απόφαση της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με ημερομηνία 26/09/2018

·         Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΔΑ: 6ΨΤ5469Β4Μ-204,
·         Τμήμα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΔΑ: ΨΓΨΘ469Β4Μ-ΟΔΧ,
·         Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΑΔΑ: 72ΦΝ469Β4Μ-ΔΕΗ,
·         Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΔΑ: Ψ7ΓΞ469Β4Μ-ΤΨ0,
·         Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΑΔΑ: ΨΕΠΛ469Β4Μ-ΖΔΩ,
·         Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ –ΑΔΑ: 6Ι76469Β4Μ-Σ0Γ,
·         Τμήμα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΩΤ53469Β4Μ-ΛΡ8,
·         Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΩΡ3Π469Β4Μ-ΣΞ0

επιλέχτηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ/2η Συνέλευση Τμήματος 18/09/2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τραπεζική Διοικητική

1

ΜΠΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

1) ΣΑΛΑΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 2) ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα

1

ΑΓΟΝΗ

_

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

1

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1) ΠΕΪΤΖΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

1

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

1) ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, 2) ΣΑΠΟΥΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 3) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ, 4) ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 5) ΔΗΜΑ ΦΑΝΗ, 6) ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 7) ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, 8) ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ/ 1η Συνέλευση Τμήματος 26/09/2018

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

1

ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

1) ΛΙΟΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ

Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπολιτιστική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

1) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

1

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

1) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  3η Συνέλευση Τμήματος 26/09/2018

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συστήματα ελέγχου της Διοίκησης

1

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1) ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 2) ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΕΛΑΚΗ ΟΛΓΑ-ΧΑΡΑ, 3) ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εναλλακτικές Επενδύσεις

1

ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

1) ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2) ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 3) ΜΩΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΩΝΗ-ΕΛΕΝΗ

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής

1

ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

_

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματικότητα

1

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Βάση του από 25/09/2018 μηνύματος της επιλεγείσας για απόσυρση της αίτησή της & της από 26/09/2018 3ης Συνέλευσης του Τμήματος ΛΟΧΡΗ επιλέγεται ο κος ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ως 1ος επιλαχών

1) ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2) ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 3) ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ, 4) ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 5) ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 6) ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Επιχειρηματική Ηθική

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/1η Συνέλευση Τμήματος 24/09/2018

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

1

ΑΓΟΝΗ

_

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

1

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

1) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΪΖΑ, 2) ΛΙΒΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην ψηφιακή εποχή

Ειδικές προσεγγίσεις της ηγεσίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Σχεδιαστική σκέψη για την καινοτομία

1

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ, 2) ΛΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 3) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ηλεκτρονικό εμπόριο και εφαρμογές διαδικτύου

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανάπτυξη και αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων

1

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΗΣ

1) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανάπτυξη και σχεδίαση κινητών (mobile) εφαρμογών

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/1η Συνέλευση Τμήματος 24/09/2018           

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Μικροοικονομική Θεωρία Ι

1

ΜΠΑΓΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2) ΠΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 3) ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 4) ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Industrial Organization (Erasmus Course ) Language of instruction: English

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οικονομική Γεωγραφία

1

ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

1) ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2) ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 3) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 4) ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 5) ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αγροτική Οικονομική

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διεθνής Οικονομική

1

ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2) ΑΞΙΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, 3) ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Οικονομική της Εργασίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

1

ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

_

Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Αρχές Κοινωνιολογίας

1

ΛΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

_

Principles of Sociology (Erasmus Course )
Language of instruction: English

Οικονομική Κοινωνιολογία

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δίκαιο και Οικονομικά

1

ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΒΑΪΑ

1) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ/2η Συνέλευση Τμήματος 19/09/2018

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής 1

1

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1) ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                  2) ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εφαρμογές Πληροφορικής 2

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ/2η Έκτακτη Συνέλευση Τμήματος 24/09/2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

1

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΦΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2) ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 3) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 4) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 5) ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εκτιμητική -  Έλεγχοι Υποθέσεων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Βιοστατιστική Ι

1

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 2) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας

1

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1) ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 2) ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

Ειδικά Θέματα Στατιστικής και Πιθανοτήτων: Θεωρία Αποφάσεων

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ/1η Συνέλευση Τμήματος 19/09/2018

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Τεχνολογία Πολυμέσων

1

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

1) ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 2) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Digital Media "Ψηφιακά Μέσα"

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΑΙΣΩΠΟΣ ΦΩΤΗΣ, 2) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 3) ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τεχνολογίες & Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

1

ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

_

Επιχειρησιακή Έρευνα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μηχανική Μάθηση

1

ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

1) ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2) ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, 3) ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 4) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Deep Learning "Βαθιά Μάθηση"

 

 

 

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).

 

ID: 
1213

Τελευταία ενημέρωση: 28-09-2018