Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού με αρ. πρωτ. 1807/22201-19

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/22201-19

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/22201-19/11.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΜΗ469Β4Μ-67Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Σύμφωνα με την απόφαση της 22ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με ημερομηνία 18/09/2019

  • Τμήμα ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΔΑ: 6ΟΚ6469Β4Μ-ΙΤ8,
  • Τμήμα ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΔΑ: 6ΗΧ1469Β4Μ-ΩΓ8,
  • Τμήμα ΛΟΓΙΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ΑΔΑ: Ψ4ΚΤ469Β4Μ-ΟΗΒ,
  • Τμήμα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΔΑ: 6Ξ2Α469Β4Μ-Η70,
  • Τμήμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΑΔΑ: ΩΖΑΤ469Β4Μ-ΞΛΜ,
  • Τμήμα ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ–ΑΔΑ: 7Μ2Π469Β4Μ-ΟΩΧ,
  • Τμήμα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΨΟ0Ζ469Β4Μ-ΒΨ8,
  • Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΑΔΑ: ΩΗ7Ο469Β4Μ-ΘΓ4

επιλέχτηκαν οι προτάσεις των παρακάτω υποψηφίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΕΣ

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

1η Συνέλευση Τμήματος 11/09/2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα 

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΑΓΟΝΗ

_

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1) ΠΕΪΤΖΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ,
2) ΝΗΡΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Στρατηγικό Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

ΕΑΡΙΝΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

1) ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ,
2) ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
3) ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ,
4) ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
5) ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

ΕΑΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  1η Συνέλευση Τμήματος 11/09/2019

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

1) ΝΗΡΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ

Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Διοίκηση Σχέσεων Πελατών (CRM)

ΕΑΡΙΝΟ

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

_

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

1) ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,
2) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
3) ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ,
4) ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ  1η Συνέλευση Τμήματος 13/09/2019

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Συστήματα ελέγχου της Διοίκησης

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

_

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Εναλλακτικές Επενδύσεις

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

ΕΑΡΙΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΚΑΡΤΑΛΑ ΞΑΝΘΗ-ΙΣΙΔΩΡΑ

1) ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Υπολογιστική Χρηματοοικονομική

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤ/ΜΙΚΗΣ  1η Συνέλευση Τμήματος 13/09/2019

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιχειρηματικότητα

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΤΣΑΡΟΥΧΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ,
2) ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ισοβαθμία),
3) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Επιχειρηματική Ηθική

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ    1η Συνέλευση Τμήματος 12/09/2019

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
2) ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ανάπτυξη Αξιόπιστου και Ασφαλούς Λογισμικού

ΕΑΡΙΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

_

Ειδικές προσεγγίσεις της ηγεσίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Ανάπτυξη Απασχολησιμότητας στην ψηφιακή εποχή

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ

1) ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Θέματα επιχειρηματικής Έρευνας & Συστημάτων Αποφάσεων

ΕΑΡΙΝΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανάπτυξη και αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΝΗΣ

1) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 
2) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ανάπτυξη και σχεδίαση κινητών (mobile) εφαρμογών

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ        1η Συνέλευση Τμήματος 04/09/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Εισαγωγή στην Οικονομετρία Ι

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΦΛΩΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

1) ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
2) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
3) ΦΑΜΕΛΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οικονομετρία ΙΙ

ΕΑΡΙΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Οικονομική Γεωγραφία

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΠΥΡΕΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

1) ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,
2) ΔΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Αγροτική Οικονομική

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

ΕΑΡΙΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Γενική Οικονομική Ιστορία

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΚΑΤΣΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1) ΞΥΡΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μαρξιστική Οικονομική ΙΙ

ΕΑΡΙΝΟ

Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

ΕΑΡΙΝΟ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ        1η Συνέλευση Τμήματος 04/09/2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσια Οικονομική ΙΙ

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΚΟΛΙΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

1) ΔΑΠΟΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
2) ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΚΟΥΣΤΗ,
3) ΤΑΜΟΥΡΑΝΤΖΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ,
4) ΜΑΝΟΥΒΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οικονομική της Εργασίας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ           1η Συνέλευση Τμήματος 12/09/2019

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εφαρμογές Πληροφορικής

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

1) ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ,
2) ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
3) ΝΕΙΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
4) ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ,
5) ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

ΕΑΡΙΝΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οικονομικά Κοινωνικών Πολιτικών της Ε.Ε.

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΛΕΒΕΝΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

_

Τεχνικές Μικροπροσομοίωσης για τις Κοινωνικές Επιστήμες

ΕΑΡΙΝΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Βιομηχανική Οργάνωση & Εταιρική Στρατηγική

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΣΚΑΡΤΑΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1) ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Οικονομικά της Πολιτικής Ανταγωνισμού

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ       1η Συνέλευση Τμήματος 12/09/2019

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 1

Αριθμητικές Μέθοδοι στη Στατιστική

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
2) ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ,
3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ

Εκτιμητική -  Έλεγχοι Υποθέσεων

ΕΑΡΙΝΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 2

Μη Παραμετρική Στατιστική

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1) ΙΣΜΥΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ανάλυση Κατηγορικών Δεδομένων

ΕΑΡΙΝΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 3

Μέθοδοι Μπεϋζιανής Συμπερασματολογίας

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

_

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

ΕΑΡΙΝΟ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1η Έκτακτη Συνέλευση Τμήματος 17/09/2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

1) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τεχνολογίες & Προγραμματισμός Εφαρμογών στον Ιστό

ΕΑΡΙΝΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εννοιολογική Μοντελοποίηση Συστημάτων

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΝΤΡΙΤΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

1) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
2) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
3) ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

1

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΛΙΑΝΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1) ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
2) ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
3) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μηχανική Μάθηση

1

ΕΑΡΙΝΟ

ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

1) ΔΑΛΑΚΛΕΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
2) ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Deep Learning "Βαθιά Μάθηση"

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του αιτούντος σύμφωνα  με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του  Ν. 2472/1997 και του Ν. 2690/1999,  υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία  (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).

 

ID: 
1889

Τελευταία ενημέρωση: 20-09-2019