Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 

Τα αποτελέσματα της εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών η οποία διεξήχθη τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως ακολούθως:

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  • Υπήρξε μία υποψήφια Κοσμήτορας, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη.
  • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 32 επί συνόλου 45.
  • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 9 επί συνόλου 9.
  • Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη έλαβε 27 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 8 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας.
  • Βρέθηκαν 5 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων. Βρέθηκε 1 λευκό ψηφοδέλτιο και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων.
  • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017), η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη έλαβε 35 έγκυρες ψήφους και εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών.

 
 
 

ID: 
510

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2017