Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 

Τα αποτελέσματα της εκλογής ανάδειξης  Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, η οποία διεξήχθη την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, έχουν ως ακολούθως:
 
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
 

  • Υπήρξαν δύο υποψήφιοι Κοσμήτορες, οι Καθηγητές Γεώργιος Πολύζος και Γεώργιος Σταμούλης.
  • 1η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΔΕΠ που ψήφισαν: 38 επί συνόλου 49.
  • 2η ομάδα εκλεκτόρων: Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που ψήφισαν: 13 επί συνόλου 14.
  • Ο υποψήφιος Κοσμήτορας Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος έλαβε 13 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 5 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας.
  • Ο υποψήφιος Κοσμήτορας Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης έλαβε 22 ψήφους από τα μέλη της 1ης ομάδας και 7 ψήφους από τα μέλη της 2ης ομάδας.
  • Βρέθηκαν 3 λευκά ψηφοδέλτια και κανένα άκυρο ψηφοδέλτιο στην 1η ομάδα εκλεκτόρων.
    Βρέθηκε 1 άκυρο ψηφοδέλτιο και κανένα λευκό ψηφοδέλτιο στη 2η ομάδα εκλεκτόρων.
  • Βάσει του σχετικού αλγόριθμου υπολογισμού των έγκυρων ψήφων (Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  με αριθμ. 153348/Ζ1/15.9.2017), ο Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος έλαβε 17 έγκυρες ψήφους και ο Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης έλαβε 27 έγκυρες ψήφους .
  • Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας εκλέγεται ο Καθηγητής Γεώργιος Σταμούλης.

 
 

ID: 
505

Τελευταία ενημέρωση: 03-11-2017