Αποτελέσματα ανάδειξης Πρύτανη, Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αποτελέσματα ανάδειξης Πρύτανη, Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής νέου Πρύτανη, Συμβουλίου Διοίκησης και Αντιπρυτάνεων με 4ετή θητεία για την περίοδο 01.09.2024 έως 31.08.2028.

Η ψηφοφορία διεξήχθη με ηλεκτρονική ψήφο μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» και ο Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Βασίλης Βασδέκης του Γεωργίου έλαβε 11 έγκυρες ψήφους επί συνόλου 11 ψήφων και επομένως εκλέγεται ομόφωνα Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη Καθηγητή Δημήτρη Μπουραντώνη, έχει ως ακολούθως:

 1. Βασδέκης Βασίλειος του Γεωργίου, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος, Πρύτανης.
 2. Δράκος Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.
 3. Ευγενίου Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής INSEAD, Εξωτερικό Μέλος.
 4. Καλυβίτης Σαράντης του Χρήστου, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.
 5. Κοέν Σάνδρα του Ιωσήφ, Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εσωτερικό Μέλος.
 6. Μιχαήλ Μιχαήλ του Στεφανή, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου, Εξωτερικό Μέλος.
 7. Μουστάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ, Καθηγήτρια London School of Economics and Political Science, Εξωτερικό Μέλος.
 8. Ξυλωμένος Γεώργιος του Βασιλείου, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας, Εσωτερικό Μέλος.
 9. Παπαλεξόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη, Ιδιωτικός υπάλληλος, Εξωτερικό Μέλος.
 10. Σερφές Κωνσταντίνος του Αναστασίου, Καθηγητής School of Economics, LeBow College of Business, Drexel University, Εξωτερικό Μέλος.
 11. Τζαβαλής Ηλίας του Αργυρίου, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Εσωτερικό Μέλος.

Τέλος, το Συμβούλιο Διοίκησης όρισε τους τέσσερις Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Γαλανάκη Άννα Ελένη του Νέαρχου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Δουκάκης Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Πουλούδη Αθανασία (Νάνσυ) του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Σιουγλέ Γεωργία του Στέφανου, Καθηγήτρια του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ID: 
4420

Τελευταία ενημέρωση: 10-07-2024