Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Ακαδ. Έτους 2018-2019

Oι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης ERASMUS+ 2018-2019 καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη με e-mail στο vikipap@aueb.gr ή να την προσκομίσουν στο Γραφείο Έρασμος του Πανεπιστημίου μας, επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 17 Ιουλίου μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους.

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απ' ευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Erasmus+, πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

 

Όσοι θα ήθελαν να αναζητήσουν εταιρείες/οργανισμούς/φορείς για πρακτική άσκηση μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και να πάρουν πληροφορίες και από τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

www.career.aueb.gr
www.iagora.net
www.placement-uk.com
www.directemploi.com
www.ap-and-go.eu

 

Οι φοιτητές, εφόσον έχουν γίνει αποδεκτοί από κάποια επιχείρηση στο εξωτερικό, οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Έρασμος του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση), προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής. Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS" που ακολουθεί και να το δώσουν για υπογραφή στον ακαδημαϊκό τους συντονιστή, αφού το υπογράψουν πρώτα οι ίδιοι.

 

Οι φοιτητές πρέπει, μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού συντονιστή Erasmus+, να αποστείλουν το έντυπο "Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS στην επιχείρηση υποδοχής για έγκριση και υπογραφή.

 

Κατόπιν, μπορούν να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας Erasmus+.

 

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Erasmus+, αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

 

Το κριτήριο επιλεξιμότητας είναι η διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και οι φοιτητές που έχουν συμπληρώσει τα μαθήματα, αλλά δεν έχουν καταθέσει αίτηση για λήψη πτυχίου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό ή στη χώρα υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Erasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου μας.

 

Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων

  1. Οικονομικής Επιστήμης

Επίκ. Καθηγήτρια Αναστασία Μιαούλη

τηλ. 210-8203 447 - e-mail: Miaouli@aueb.gr

  1. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου

τηλ. 210-8203 195- e-mail: tsaklog@aueb.gr

  1. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

τηλ. 210-8203 923 - e-mail: kkassima@aueb.gr

Επίκ. Καθηγητής Δημήτριος Μανωλόπουλος

τηλ. 210-8203 923 - e-mail: dmanolop@aueb.gr

  1. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Νικάνδρου

τηλ. 210-8203 444 - e-mail: nikadr@aueb.gr

  1. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Επικ. Καθηγητής Γεώργιος Χαλαμανδάρης

τηλ. 210-8203 392 - e-mail: gchalamandar@aueb.gr

Επικ. Καθηγήτης Ευθύμιος Δεμοιράκος

τηλ. 210-8203 442 e-mail: demirakos@aueb.gr

  1. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

τηλ. 210-8203 559 - e-mail: voudouri@aueb.gr

  1. Πληροφορικής

Eπίκ. Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου

τηλ. 210-8203 577 - e-mail: eugenie@aueb.gr

  1. Στατιστικής

Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

Τηλ. 210-8203 543 - e-mail: ayannaco@aueb.gr

 

Αίτηση

 

"Erasmus+ LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS"

 

 

Ποσά επιχορήγησης φοιτητών


 

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Erasmus+ Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr

 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

ID: 
1101