Ανακοίνωση αποτελεσμάτων χορήγησης υποτροφιών ακαδ. έτους 2017-18 από το Κ.Α.Δ. "Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΑΠΟ ΤΟ Κ.Α.Δ. «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»

 

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου στις 18/10/2018, καταρτίστηκε ο τελικός αξιολογικός πίνακας επιλεγέντων και αποφασίστηκε η χορήγηση υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από το Κ.Α.Δ. «Κληροδότημα Γεωργίας Νικολακοπούλου» στους κ.κ.:

 

  1. ΛΙΑΜΠΟΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  2. ΦΥΡΙΓΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

 

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής δύνανται να υποβληθούν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΟΠΑ.

 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2018

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

*

Καθ. Βλάσιος Σταθακόπουλος

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Εταιρίας.

ID: 
1306
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2018