Ανακήρυξη Υποψηφίου για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας στις Εκλογές της 2ας Νοεμβρίου 2017

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΟΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1. ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

ΑΘΗΝΑ, 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε.
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΜΥΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
  ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
*Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΣΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

 
 

ID: 
476
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 31-10-2017