9ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας από τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Υποβολή επιχειρηματικής ιδέας μέχρι 31/3

9ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΕΑΣ

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΜοΚΕ) του ΟΠΑ σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή στον 9ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας!

 

 

Έχεις μια επιχειρηματική ιδέα και θέλεις να την αναπτύξεις; Θέλεις να αποκτήσεις εμπειρία ως νέος επιχειρηματίας; Τότε, δήλωσε συμμετοχή στον 9ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας της ΜοΚΕ ΟΠΑ.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές/-τριες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και οι απόφοιτοι των τελευταίων δύο (2) ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες μέχρι πέντε ατόμων. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα, μέσω της σύνθεσης ομάδων από μέλη διαφορετικής/συμπληρωματικής κατάρτισης και τεχνογνωσίας.

Όροι συμμετοχής

Τουλάχιστον ένα μέλος της ομάδας να είναι φοιτητής/τρια ή νέος απόφοιτος (των τελευταίων 2 ετών) του ΟΠΑ.

Διαδικασία

Μέσω συνεχούς ανατροφοδότησης από έμπειρους μέντορες - αναγνωρισμένους επιχειρηματίες ή στελέχη εταιρειών - και συμμετοχής σε μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων, οι συμμετέχουσες ομάδες θα μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες, ώστε να τις μετατρέψουν σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες ή προϊόντα.

Κατηγορίες Διαγωνισμού

Οι ομάδες επιλέγουν μία εκ των τεσσάρων κατηγοριών στην οποία θα αναπτύξουν την πρότασή τους: (α) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Τεχνολογίες Πληροφορικής, (γ) Πράσινη ή Κοινωνική επιχειρηματικότητα, (δ) Γενική Κατεύθυνση.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη συμμετοχή και τα στάδια του Διαγωνισμού μπορείτε να βρείτε στο https://www.aueb.gr/el/mke/content/diagonismos-2019, ενώ νέα αναφορικά με την εξέλιξη του Διαγωνισμού θα αναρτώνται, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του, στην ιστοσελίδα της ΜοΚΕ.

Έπαθλα Διαγωνισμού

Οι ομάδες που θα διακριθούν θα πάρουν χρηματικά έπαθλα και θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν περαιτέρω υποστήριξη στην ανάπτυξη της ιδέας τους μέσω της ένταξής τους στην θερμοκοιτίδα Athens Center of Entrepreneurship and Innovation (ACEin) του ΟΠΑ.

 

Ανάλυση των τριών επιμέρους φάσεων του 9ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

1η φάση: Υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας

Προθεσμία: 31 Μαρτίου 2019

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η ενημέρωση και η υποβολή Επιχειρηματικής Ιδέας σε συνοπτικό έντυπο (https://www.aueb.gr/el/mke/content/diagonismos-2019). Με το πέρας της προθεσμίας υποβολής, οι υποβληθείσες ιδέες αξιολογούνται από έμπειρους επιχειρηματίες ή στελέχη της αγοράς.

Εντός του Απριλίου 2019 όλες οι ομάδες λαμβάνουν τροφοδότηση αναφορικά με την ιδέα τους, ενώ ταυτόχρονα ανακοινώνονται οι ομάδες που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες και ως εκ τούτου προκρίνονται στη 2η Φάση για την Ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Εγχειρημάτων τους.

 

2η φάση: Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου

Προθεσμία: 15 Ιουλίου 2019

Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και του επιχειρηματικού της σχεδίου.

Για την υποστήριξη των ομάδων στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου της ιδέας τους στη φάση αυτή λαμβάνουν χώρα μια σειρά από εξειδικευμένα σεμινάρια και mentoring sessions.

Τα παραδοτέα της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού είναι το επιχειρηματικό σχέδιο του προτεινόμενου εγχειρήματος.

Με το πέρας της προθεσμίας, όλες οι προτάσεις αξιολογούνται από έμπειρους επιχειρηματίες, ή στελέχη της αγοράς και οι καλύτερες προτάσεις προκρίνονται στην 3η φάση του Διαγωνισμού.

Αρχές Σεπτεμβρίου 2019 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που θα προκριθούν στην 3η φάση του Διαγωνισμού.

 

3η Φάση: Ανάδειξη νικητριών ομάδων

Τέλη Σεπτεμβρίου 2019

Παρουσίαση των επιχειρηματικών προτάσεων των ομάδων που προκρίθηκαν στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη των νικητριών ομάδων.

 

Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος, 210-8203 803

www.mke.aueb.grmke@aueb.gr

ID: 
1579

Τελευταία ενημέρωση: 03-05-2019