Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ για φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

 

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+, το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του να πραγματοποιήσουν ένα μέρος των σπουδών τους (το φθινοπωρινό, το εαρινό εξάμηνο, ή όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) σε Πανεπιστήμια που έχουν υπογράψει με το Ίδρυμά μας Συμφωνία Erasmus+, με πλήρη αναγνώριση των σπουδών τους).

Καλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+ να υποβάλουν την αίτησή τους (Student Application Form) έως και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Σχετικά έντυπα και πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 11:30 -15:00 από την Υπεύθυνη του Προγράμματος, κ. Αναστασία Μουρίκη, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. (γραφείο μελών ΕΤΕΠ, πτέρυγα Δεριγνύ 1ος όροφος, τηλ. 210-8203 319, e.mail: oth.mouriki@aueb.gr.

H επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από αξιολόγηση των φοιτητικών τους επιδόσεων και συνεντεύξεως από την Επιτροπή ERASMUS του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης.

H Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του Τμήματος για το πρόγραμμα (κατά το εαρινό εξάμηνο) θα είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Αναστασία Μιαούλη (τηλ. 210-8203 447, Fax: 210-8203 301, e-mail: miaouli@aueb.gr).

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 
για συμμετοχή στο πρόγραμμα

 

  • Επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1οέτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης)
  • Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός της ΕΕ)
  • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής (υποβάλλεται σχετικό πιστοποιητικό)
ID: 
86

Τελευταία ενημέρωση: 18-04-2018