Σεμινάρια Προετοιμασίας για τις Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ

«Ημέρες Καριέρας ΟΠΑ 2017»
Σεμινάρια Προετοιμασίας

 

 Οι ενότητες των σεμιναρίων διοργανώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ
 
Προθεσμία υποβολής δήλωσης συμμετοχής: 18 Απριλίου 2017
 

Οδηγίες Δήλωσης Συμμετοχής και λοιπές πληροφορίες

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται ηλεκτρονικά στον ακόλουθο σύνδεσμο:  http://career-services.aueb.gr/Account/Login
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε μία έως και τρεις ενότητες.
  • Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτητές και απόφοιτους Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα συμπλήρωσης της δήλωσης συμμετοχής.
  • Ο αριθμός των συμμετεχόντων κάθε κύκλου είναι περιορισμένος (70 άτομα ανά ημέρα).
  • Όλα τα σεμινάρια έχουν διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα.
  • Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Ace In), Κεφαλληνίας 46, 2ος όροφος.

Περιγραφή Σεμιναρίων
Τα προπαρασκευαστικά σεμινάρια ενόψει των Ημερών Καριέρας περιλαμβάνουν την προετοιμασία και ένταξη όλων των φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ στην αγορά εργασίας. Καταξιωμένα στελέχη από μεγάλους οργανισμούς θα προσφέρουν τις εμπειρίες και γνώσεις τους από τη διαδικασία προσέλκυσης και αξιολόγησης προσωπικού. Τα σεμινάρια έχουν διαδραστικό και βιωματικό χαρακτήρα.
 

 
Κέντρο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ΟΠΑ – ACE in

 

Ημερομηνία Τίτλος Ενότητας Υπεύθυνος Ενότητας Εισηγητές
Α’ Ενότητα
Τρίτη 25 Απριλίου
(ώρα διεξαγωγής: 16.00 - 18.00)
 
Προετοιμασία Βιογραφικού σημειώματος
 
Κούκης Βίκτωρας,
Σύμβουλος Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ
 
Ψημίτη Ειρήνη,
Senior Manager,
People Services Advisory
KPMG
Β’ Ενότητα
Τετάρτη 26 Απριλίου
(ώρα διεξαγωγής: 16.00 - 18.00)
 
Ο ρόλος του βιογραφικού σημειώματος και της συνέντευξης γνωριμίας στις Ημέρες Καριέρας.
 
Παναγιωτίδου Αγγελική,
Σύμβουλος Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ
 
Παναγιωτίδου Αγγελική,
Γραφείο Διασύνδεσης
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
 
Γ’ Ενότητα
Πέμπτη 27 Απριλίου
(ώρα διεξαγωγής:
16.00 –18.00)
 
Η συνέντευξη στην διαδικασία επιλογής προσωπικού.
 
Κούκης Βίκτωρας,
Σύμβουλος Γραφείου Διασύνδεσης ΟΠΑ
 
Μπλίκα Εύη
Resourcing & Talent Consultant Resourcing & Talent, Vodafone

 
 

ID: 
155