Η Χριστίνα Ταρνανίδου επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων

Η Χριστίνα Ταρνανίδου, Λέκτορας του Εμπορικού Δικαίου και Χρηματοπιστωτικού Δικαίου του Τμήματος Οργάνωσης κι Διοίκησης Επιχειρήσεων, επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μέλος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τη σύγκρουση δικαίων σχετικά με τις κινητές αξίες και τα δικαιώματα, περιλαμβανομένου και του συγκριτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αρμοδιότητα της Ομάδας είναι η υποβοήθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο της σχετικά με τους κανόνες σύγκρουσης δικαίων ως προς τις συνέπειες σε τρίτα μέρη των συναλλαγών σε κινητές αξίες και δικαιώματα.  Η Ομάδα θα  συνδράμει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις εργασίες προετοιμασίας που αναμένεται να οδηγήσουν σε πιθανή νομοθετική πρόταση για τη σύγκρουση δικαίων σχετικά με τις κινητές αξίες και τα δικαιώματα.
Λεπτομέρειες: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3506&NewSearch=1&NewSearch=1
ID: 
222