ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Σχολή Τηλέφωνο Fax E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 210 8203 303 210 8203 499 secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 416 210 8203 499 secr_soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 210 8203 308 210 8230 966 sde@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 147 210 8230 966 sde@aueb.gr
secretariat.sde@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 426 210 8203 498 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393 210 8203 498 sist@aueb.gr

Τελευταία ενημέρωση: 26-02-2019