ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Σχολή Τηλέφωνο E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 210 8203 303 secr_soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 416 secr_soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 210 8203 308 sde@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 147 sde@aueb.gr
secretariat.sde@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 426 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393 sist@aueb.gr

Τελευταία ενημέρωση: 25-01-2021