ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ

Σχολή Τηλέφωνο E-mail
Οικονομικών Επιστημών
Γραμματέας Σχολής 210 8203 107 soe@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 107 soe@aueb.gr
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γραμματέας Σχολής 210 8203 101 sb@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 102 sb@aueb.gr
Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας
Γραμματέας Σχολής 210 8203 426 sist@aueb.gr
Γραμματεία Κοσμήτορα 210 8203 393 sist@aueb.gr

Τελευταία ενημέρωση: 07-09-2023