Διεργασίες Ανακύκλωσης Υλικών

Η υλοποίηση διεργασιών ανακύκλωσης αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα της περιβαλλοντικής πολιτικής μας. Στο ΟΠΑ έχουμε επικεντρωθεί στις παρακάτω κατηγορίες ανακύκλωσης, στο πλαίσιο των οποίων αποκομίζονται σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη:

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΜΕΛΑΝΙΟΥ

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης Γραμματειών του ΟΠΑ με τον συντονισμό του κ.Αδαμάντιου Δοντά οργανώνει τη συλλογή άδειων τόνερ και άδειων μελανοδοχείων εκτυπωτών, για τη μετέπειτα αποστολή τους προς ανακύκλωση.

Τα άδεια τόνερ και τα άδεια μελανοδοχεία παραλαμβάνονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες τους (μέσω των ελληνικών αντιπροσωπειών τους), βάσει Οδηγίας της ΕΕ που τις υποχρεώνει σε διαδικασίες δωρεάν Συλλογής και Ανακύκλωσης των εξαντλημένων αναλωσίμων προϊόντων τους. Η βιομηχανική διεργασία ανακύκλωσης που υλοποιούν οδηγεί σε επαναχρησιμοποίηση έως και 85% των πρώτων υλών των ανακυκλούμενων προϊόντων στην κατασκευή νέων, ενώ το υπόλοιπο περίπου 15% χρησιμοποιείται στην παραγωγή ενέργειας.

Στον πίνακα παρατίθενται οι συλλεχθείσες στο ΟΠΑ και παραδοθείσες προς ανακύκλωση ποσότητες, από το 2010 και έπειτα.

Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Κασέτες γραφίτη (τεμάχια)

411

253

318

323

439

444

369

460

206 310

Μελανοδοχεία (τεμάχια)

174

176

47

262

124

290

192

154

105 110
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Το Τμήμα Συντήρησης του ΟΠΑ οργανώνει τη συλλογή των μεταχειρισμένων λαμπτήρων του Πανεπιστημίου, για αποστολή προς ανακύκλωση.

Οι μεταχειρισμένοι λαμπτήρες συλλέγονται σε μεγάλο κάδο που έχει παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιό μας ο - εγκεκριμένος από το ΥΠΕΚΑ - φορέας «Φωτοκύκλωση» και στη συνέχεια παραδίδονται σε αυτόν για περαιτέρω επεξεργασία και ανακύκλωση.

Στον πίνακα παρατίθενται οι συλλεχθείσες στο ΟΠΑ και παραδοθείσες προς ανακύκλωση ποσότητες, από το 2010 και έπειτα.

Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Λαμπτήρες (σε κιλά)

68

110

78

211

160

151

227

130

255 322
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος, προστέθηκαν περισσότεροι κάδοι συλλογής χαρτιού στους ελεύθερους χώρους, καθώς και ειδικοί κάδοι στα Γραφεία του Πανεπιστημίου. Ο όγκος του χαρτιού που ανακυκλώνεται είναι εντυπωσιακός. Αξίζει να σημειωθεί ότι πραγματοποιείται σχεδόν καθημερινή συλλογή των χάρτινων απορριμμάτων.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι εξαντλημένες μπαταρίες συλλέγονται σε διακριτικούς κυλινδρικούς κάδους που έχει παραχωρήσει στο Πανεπιστήμιό μας ο - εγκεκριμένος από το ΥΠΕΚΑ - φορέας «ΑΦΗΣ» και που βρίσκονται σε διάφορα σημεία στο κτήριο του ΟΠΑ. Στη συνέχεια παραδίδονται σε αυτόν για περαιτέρω επεξεργασία και ανακύκλωση.

Στον πίνακα παρατίθενται οι συλλεχθείσες στο ΟΠΑ και παραδοθείσες προς ανακύκλωση ποσότητες, από το 2010 και έπειτα.

Έτος

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Μπαταρίες (σε κιλά)

24

24

43

37

31

28

17

34

37 32
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

Στο εστιατόριο του ΟΠΑ υλοποιείται από το 2005 διαδικασία συλλογής του αποσυρόμενου τηγανέλαιου (δηλ. του λαδιού που χρησιμοποιείται για το τηγάνισμα των φαγητών) κι απόδοσής του στην εκάστοτε συμβεβλημένη με αυτό εταιρεία διαχείρισης κι ανακύκλωσης αυτού, με σκοπό την παραγωγή εναλλακτικών προϊόντων.

Από το 2005 ως το 2010 οι συλλεγόμενες (σε βαρέλια) ποσότητες τηγανέλαιου στο εστιατόριο του ΟΠΑ αποδίδονταν στη «Σαπωνοποιία Υιοί Κίμωνος Μιχαλέλη ΟΕ», εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή οικολογικού σαπουνιού.

Από το 2010 ως το 2015 οι συλλεγόμενες (σε βαρέλια) ποσότητες τηγανέλαιου κυμαίνονταν μεταξύ 250-300 κιλών μηνιαίως και αποδίδονταν στην «ΕΣΚ ΟΙΛ ΑΒΕΕ», εταιρεία που ασχολείται με την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου.

Από το 2015 το εστιατόριο του ΟΠΑ υιοθέτησε μια διατροφική φιλοσοφία με λιγότερα τηγανητά (και επομένως πιο υγιεινά) φαγητά. Κατά συνέπεια, οι συλλεγόμενες (σε βαρέλια) ποσότητες τηγανέλαιου πλέον μειώθηκαν σημαντικά και κυμαίνονται σε 140 κιλά σε μηνιαία βάση. Αποδίδονται δε, στην «ΕΛΙΝ Βιοκαύσιμα», θυγατρική εταιρεία της ΕΛΙΝ ΟΪΛ, η οποία ασχολείται με την παραγωγή βιολογικού πετρελαίου.

Τελευταία ενημέρωση: 14-12-2020