Διακήρυξη Νο 163/2017 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για «Προμήθεια έντυπων ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων στη βιβλιοθήκη του ΟΠΑ»