Έρευνα Globe

H Έρευνα Globe υλοποιείται στα πλαίσια συνεργασίας με το διεθνές ερευνητικό δίκτυο GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Project) και συντονίζεται απο το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Wharton. Τα συγκεντρωνόμενα στοιχεια από όλες τις συμμετέχουσες χώρες αναλύονται σε διεθνές επίπεδο και το Εργαστήριο ΔΑΔ είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση και ανάλυση των στοιχείων για την Ελλάδα.

Η Έρευνα έχει γίνει σε δύο μακροχρόνια στάδια:

Κυριότερες δημοσιεύσεις /ανακοινώσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων του πρώτου σταδίου της έρευνας για την Ελλάδα:

Κυριότερες δημοσιεύσεις /ανακοινώσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων του δεύτερου σταδίου της έρευνας για την Ελλάδα:

 1. Στο πρώτο στάδιο συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία σχετικά με την εθνική και οργανωσιακή κουλτούρα και τη σύνδεση αυτών με το στυλ ηγεσίας μεσαίων στελεχών σε τρεις κλάδους. Περισσότερα στοιχεία για το πρώτο στάδιο της έρευνας και τα ευρήματα αυτής για την Ελλάδα μπορούν να βρεθούν στην κεντρική σελίδα του ερευνητικού δικτύου GLOBE. Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας διεθνώς παρουσιάζονται στο βιβλίο: "Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness" (2006) και πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα στο σχετικό κεφάλαιο:

  Papalexandris Nancy, (2006) "Greece, from Ancient Myths to Modern Realities", Chapter in Chhokar/Brodbeck/House (Editors), Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness. Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, U.S.A

  • Papalexandris, N. & Panayotopoulou, L. (2004). "Exploring the mutual interaction of societal culture and human resource management practices: Evidence from 19 countries", Employee Relations, Vol. 26, No.5, pp. 495-509
  • Nikandrou, I., Apospori, E. and Papalexandris, N., (2003) ?Cultural and Leadership Similarities and Variations in the Southern Part of the European Union?, Journal of Leadership and Organizational Studies, Vol. 9, No 3
  • "Culture specific and cross culturally generalizable implicit leadership theories: Are attributes of charismatic/ transformational leadership universally endorsed?" Leadership Quarterly (1999), 10 (2), pp. 219-256 (in collaboration with R. House and other Globe network researchers).
 2. Στο δεύτερο στάδιο (2003-σήμερα) συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν στοιχεία σχετικά με το στυλ ηγεσίας γενικών διευθυντών σε νέες (entrepreneurial) και παλαιότερες επιχειρήσεις. Στόχος της έρευνας είναι η διάκριση των χαρακτηριστικών ηγεσίας μεταξύ των δύο ομάδων Γενικών Διευθυντών, παγκοσμίως.

  Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν με τη χρήση 4 ερωτηματολογίων (1-στο Γενικό Διευθυντή, 2-σε άμεσους συνεργάτες του, 3- σε συνεργάτες χωρίς πολλή προσωπική επαφή με τον ίδιο και σε ανώτερα στελέχη) και μιας δομημένης συνέντευξης με τον ίδιο.

  Κυριότερες δημοσιεύσεις /ανακοινώσεις που προέκυψαν από την ανάλυση των στοιχείων του δεύτερου σταδίου της έρευνας για την Ελλάδα:

  • Apospori, E., Papalexandris, N. and Galanaki, E., (2005). "The Motive and Responsibility Profile of Greek CEOs: Comparing Entrepreneurs and Professionals", Leadership and Organization Development Journal, Vol. 26, No. 2, pp. 141
  • (Accepted for Publication, September 2008): Papalexandris, N. and Galanaki, E. “Leadership’s Impact on Employee Engagement: Differences Among Entrepreneurs and Professional Ceos”, Leadership and Organizational Development Journal

Παραθέτουμε εδώ, για τους συμμετέχοντες στην έρευνα, τα πρώτα ευρήματα από τις ποσοτικές αναλύσεις (αρχείο pdf). Επειδή τα στοιχεία έχουν υποβληθεί για δημοσίευση δεν είναι διαθέσιμα δημοσίως, αλλά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εξηγώντας μας γιατί τα χρειάζεστε, προκειμένου να σας τα στείλουμε.