Έργο «Αρχειοθέτηση του Ελληνικού Παγκόσμιου Ιστού» σε εθνικό επίπεδο για την Εθνική Βιβλιοθήκη

Η ερευνητική ομάδα του Tμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Μιχάλη Βαζιργιάννη, έχει αναλάβει το έργο με τίτλο «Μελέτη Σκοπιμότητας για την Αρχειοθέτηση του Ελληνικού Ιστού». Η ανάπτυξη του έργου γίνεται στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο νέο της κτήριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), ώστε, στα πρότυπα των διεθνών βιβλιοθηκών, να ξεκινήσει η αρχειοθέτηση του ελληνικού Ιστού με σκοπό τη διατήρηση της online εθνικής κληρονομιάς.
Στόχος του είναι να υλοποιηθεί σε αρχική φάση το Εθνικό Σύστημα Αρχειοθέτησης στις υποδομές της Εθνικής Βιβλιοθήκης, με βάση την πρόταση της Μελέτης Σκοπιμότητας που κατατέθηκε από την Ερευνητική ομάδα Εξόρυξης Γνώσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό το σύστημα με το πέρας του έργου να μπορεί να εξυπηρετήσει σε λειτουργική μορφή τις ανάγκες μαζικής και στοχευμένης συγκομιδής του Ελληνικού Ιστού, τις απαιτήσεις επιμέλειας του περιεχομένου ως προς την ταξινόμηση και οργάνωσή του από τους βιβλιοθηκονόμους της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και τις ανάγκες αναζήτησης και πλοήγησης στο περιεχόμενο για το χρήστη.
ID: 
281