Τερζή Βασιλική

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη
ΠΜΣ Executive MBA
E-mail:
Τηλέφωνο: 210 - 2108203682

Τελευταία ενημέρωση: 18-07-2022

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.