ΚΑΡΑΤΖΗΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διεύθυνση Γραφείου: Δεριγνύ 12, 6ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 598

Ο Σωτήριος Καρατζήμας είναι Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στη Λογιστική από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ, μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ΟΠΑ και πτυχίο από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ. Έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο ΟΠΑ με αντικείμενο «Public sector accounting and austerity in Greece», και έχει υπηρετήσει ως Λέκτορας στο Universitat Autonoma de Barcelona και ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Κύπρου. Συνεργάζεται με το ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΠΑ και με το εξ αποστάσεως πρόγραμμα 'Λογιστική Δημοσίου Τομέα' που προσφέρει το ΚΕΔΙΒΙΜ του ΟΠΑ. Το ερευνητικό του πεδίο εστιάζει στη λογιστική δημοσίου τομέα και τη διοικητική λογιστική, και το έργο του έχει παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια και δημοσιευθεί σε διεθνή έγκριτα περιοδικά όπως International Review of Administrative Sciences, Government Information Quarterly, Public Money and Management, Journal of Applied Accounting Research, Accounting Education και άλλα. Έχει συνεργαστεί στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και είναι μέλος ευρωπαϊκής ομάδας μελέτης της εκπαίδευσης στη λογιστική δημοσίου τομέα.

Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 27-10-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.