ΣΑΧΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τμήμα Στατιστικής
Διεύθυνση Γραφείου: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Στατιστικής, Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος
Πλήρες Βιογραφικό: 

Τελευταία ενημέρωση: 23-10-2017

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.