Λιακοπούλου Κωσταντίνα

ΔΠΜΣ στη Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης)
Τηλέφωνο: 210 - 8203834

Τελευταία ενημέρωση: 14-05-2024

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.