Κουφού Μαρίνα

Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Διεύθυνση)
Γραφείο Γραμματείας
Τηλέφωνο: 210 - 8203843

Τελευταία ενημέρωση: 07-11-2023

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.